Bulgarian English German Russian Spanish

0.Съдържание

 • ПДФ

 • I. Истината за Бога.
  1. Защо вярвам в Бога?
  2. Източници на богопознание.
  3. Вяра и религия.
  4. Божеството.
   
  II. Истината за човека
  5. Сътворението
  6. Паметникът на сътворението
  7. Божият морален закон - критерий за право, добро и истина.
  8. Произходът на злото
  9. Естеството на човека - истината за живота и смъртта
   
  III. Истината за спасението
  10. Спасителният план
  11. Тайната на въплътяването
  12. Омилостивението
  13. Спасението
  14. Ключът на библейските пророчества (2300 ден.)
  15. Светилището и неговото очистване
  16. Съдът
  17. Последната предупредителна вест
   
  IV. Истината за църквата
  18. Какво е църквата
  19. Църквата, с която Бог ще приключи делото Си
  20. Духът на пророчеството
  21. Църковни обреди: кръщение и светопричастна служба
   
  V. Истината за бъдещето
  22. Бъдещето на свето (Дан. 2 гл.)
  23. Второто пришествие
  24. Хилядагодишнината
  25. Ново небе и нова земя

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here