Bulgarian English German Russian Spanish

3.Произходът на злото

 • ПДФ
 • 1 Йоан.4:8    Бог е Любов.
  Мат.13:24-28    Врагът на Бога и човеците сее зли плевели в полето на света.
  Езек.28:12-17    Люцифер някога е бил красив ангел, създаден от Бога със свобода на избора. Неговата гордост го е подвела да се разбунтува.
  Ис.14:12-14    Люцифер желае да въздигне трона си над този на
  Бога. Той предпочита да създава закони, вместо да ги изпълнява.
  Откр.12:7-9    На небето е избухнала война. Сатана и неговите последователи са повели война срещу Исус и останалите верни ангели.
  Лука 10:18    Сатана е изгонен от небето.
  Бит.3:1-7    Сатана е подвел Адам и Ева да не се доверят на Бога и открито да нарушат Неговата свята заповед.
  Ис.59:1,2    Грехът ни отделя от Бога.
  Римл.6:23    Крайният резултат от неподчинението е смърт.
  Eрем.17:9    Природата на човешката раса е променена в резултат на неподчинението. Тя е станала греховна. “Сърцето е измамливо повече от всичко и страшно болно - кой може да го познае?”
  Римл.5:12,6:16    Цялата човешка раса е въвлечена в престъпление и грях.
  Евр.2:17,18    Исус е приел човешки образ, за да извърши омилостивение за греховете ни, във всичко е бил изкушаван като нас, но пак е останал без грях (Евр.4:15).
  Римл.5:17-19    Исус е изкупил греха на Адам.
  Римл.3:24,25    Чрез Христос спасението за нас е безплатен дар.
  Ис.44:3    Исус е с нас. Той излива Духа Си и благословенията Си.
  Езек.28:17,18    Гордостта е довела Сатана до беззаконието и бунта.
  Откр.21:1-5    Нашият Бог ще създаде ново небе и нова земя.
  Наум 1:9    В новата земя грехът никога няма да се появи втори път.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here