Bulgarian English German Russian Spanish

4.Пророчества за Месия

 • ПДФ
 • Мих.5:2    Рождено място на Спасителя ще бъде Витлеем (Лука 2:1-7).
  Ис.7:14    Девица ще Го роди  (Мат.1:23).
  Бит.49:8-10 Родословието на Христос ще бъде от Юдея (Мат.2:1,2)
  Числа 24:17 Звезда ще се издигне от Юдея  (Мат.2:1,2).
  Ис.61:1-3 Службата на Месия е предречена (Лука 4:16-21).
  Пс.55:12-14 Той ще бъде предаден от Свой приятел (Мат.26:47-50).
  Зах.11:12,13 Ще бъде предаден за 30 сребърника. Парите ще
  бъдат използвани за закупуването на Грънчаровата нива (Мат.27:3-9).
  Ис.53:4-7 Ще бъде заведен като агне на заколение. Той е Божият Агнец. (Йоан 1:29, Деян.8:32-35).
  Пс.22:16 Ръцете и краката на Исус ще бъдат прободени, а не строшени (Лука 23:33,24:39).
  Пс.22:18 Дрехите Му ще бъдат свалени. Войниците хвърлят жребий за Неговата мантия (Мат.27:35).
  Пс.22:1    Това ще бъдат последните думи на Христос (Мат.27:46).
  Пс.34:20 По Него няма да има строшени кости (Йоан 19:36).
  Ис.53:9    Ще бъде погребан в гробницата на богат човек (Мат.27:57-60).
  Пс.16:10 Ще бъде възкресен от мъртвите (Мат.28:2-7).
  Ето, всички тези пророчества са се изпълнили с удивителна точност!

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here