Bulgarian English German Russian Spanish

Мъдри като змиите и незлобливи като гълъбите

 • ПДФ
 • Матей 10:16
  "16 Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите."
  Хората биват подстрекавани от сатана да изпълняват неговите цели против Бога. Господ е казал: “Съботите Ми да пазите, защото това е знак между Мене и вас през всичките ви поколения” /Изход 31:13/. Никой не трябва да принебрегва тази заповед, само за да избегне преследване
  или гонения. Нека всички размислят върху думите на Христа: “Когато ви гонят от този град, бягайте в друг”. /Мат. 10:23/ Ако това е възможно, не се оставяйте в ръцете на властта на хора, които са подбудени от духа на антихриста. Ако плащането на глоба би избавило нашите братя от ръцете на такива хора, то нека платим тези пари... Всичко, което можем да сторим, за да спасим онези, които са готови да пострадат заради истината, трябвя да бъде направено, за да ги избавим от угнетението и жестокостите.
  Историята на религиозното преследване започва от падението на Адам и продължава до наши дни. Вижте колко много жестокост, вероломство и долни интриги съдържа тя. И днес сатана направлява хората да се стремят към завладяването на умовете на другите, а целият този стремеж е предвиден да противодейства на “Така казва Господ”.
  Христос умря като жертва на искането на тълпата, насъскана и подстрекавана от религиозните предрасъдаци. И други ще преживеят страданието на подобно мъченичество, но те няма да носят проклятието на престъплението спрямо закона, както беше с Христа - Носителят на греховете на целия свят... Господ насърчава всички, които Го търсят от Цяло сърце. Той им дава Своят Свят Дух - изявата на Неговото присъствие и милост. Но онези, които изоставят Бога, за да спасят живота си, ще бъдат изоставени от Него. Като търсят начин да спасят живота си, отстъпвайки от истината, те ще загубят вечния живот.
  Естествените чувства на обич към близки и приятели не бива да карат душата, която е видяла Божията светлина, да я отхвърли; да не почита Бог Отец и Исус Христос, Неговият единороден Син. Както по времето на Христа, така и днес мнозина ще измислят всякакви възможни причини за извинение на своето непослушание към Бога в стремежа си да спечелят благоразположението на човеците, а не на небето. Ако човек избира съпруга или деца, баща или майка пред Христа, този негов избор ще остане за вечността с цялата тежест на произтичащите от него последици...
  Колкото по-голямо е влиянието за добро на даден човек, управляван от Святия Дух, толкова по-решителен ще е врагът в своята завист и ревност срещу него, които ще бъдат под формата на религиозно преследване /Гонение/. Но цялото небе е на страната на Христа, а не на антихриста, Бог ще почете онези, които Го обичат и искат да станат съучастници в страданията на Христос.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here