Bulgarian English German Russian Spanish

Вечното наследство

 • ПДФ
 • Марко 8:36,37
  "36 Понеже какво се ползува човек като спечели целия свят, а изгуби живота си?
  37 Защото какво би дал човек в замяна на живота си?"
  Целта на изкуплението е не само да заличава греховете, но и да върне на човека онези духовни дарби, които той е загубил поради израждащата сила на греха. Парите не могат да се отнесат на небето; те просто ще са ненужни в нашият бъдещ живот. Но добрите дела, свършени за спечелването на души за Христос, които за Бога са като вложение от
  вяра към повереното нам съкровище, ще бъдат отнесени в небесните селения. Онези, които егоистично изразходват даденото им от Бога богатство за себе си, като оставят своите немотни и нуждаещи се ближни без никаква помощ, които не дават напредък на Божието дело в нашия свят, така безчестят и опозоряват своя Създател. В небесните книги срещу името им се записва, че са ограбили Бога.
  Бедността не е порок или грях, освен ако хората не я предизвикват поради своето безразсъдство. Дори и тогава, ако те се покаят, ще бъдат опростени... Но тези, които имат вяра в Христа като техен личен Спасител, независимо че имат невзрачен за света произход или положение, ще бадат наследници на Бога и сънаследници с Христа във вечното наследство. Тези души притежават застрахователна полица за вечен живот.
  След като изброява привилегиите на онези, които работят според плана на благодатта, като непрекъснато прибавят християнски добродетели към характера, ап. Петър заявава, че Бог ще работи и с плана на умножаването им: “Благодат и мир да ви се умножат, чрез познаването на Бога и на Исуса Христа, нашият Господ. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила: чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на Божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление на света. Затова братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призваное и избиране, защото като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. Понеже така ще ви се даде голям достъп до вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос”. /2 Петрово 1:2-11/
  Ето нашата застраховка за живот. Ще се откажем ли тогава да работим според Божия план за постигането й?
  Човек винаги е скъп за Божието сърце. Творецът на вселената милостиво се приближава все повече и повече към хората от всеки народ, които приемат Исус за свой личен Спасител...
  Онова, което хората ценят най-високо е мерзост в очите на Бога. Христос пита: “Понеже какво ще ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си?” /Марко 8:36,37/.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here