Bulgarian English German Russian Spanish

Божият образец е съвършен

 • ПДФ
 • Ефесяни 4:13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.

  Образецът за характер, който Христос направи възможен за постигане е един съвършен образец. Сетивата и чувствата остават объркани при всеки опит той да бъде измерен. Стигаме до въпроса:”Кой чрез търсене може да открие Бога?” /Йов 11:7/. Въпреки това Той е дал възможността на всеки да стане като Него по характер. О, какво би впечатлило човеците, за да почувстват потребността от такова преобразяване, което ще ги направи способни да бъдат отражение на Божествения образ?
  Мнозина, които претендират, че са последователи на Христа дават на света една посредствена, лоша представа за християнството, защото не могат да постигнат мярката на образеца, който ги прави Божии избраници. Всеки, който не успее непрекъснато да гледа на мярката дадена в Божия закон, създава свой личен стандарт. Такъв човек е окайващо беден за животодаващите принципи на евангелието. Той е лош служител, защото живее и работи с много принизено мерило за плодовете на своята работа. Христовото присъствие за него не е източник на сила, а духовното представяне на такъв човек е деформирано. Животът му е фарс. Подобна душа не черпи възвишеност в живота си от Бога и е неспособна да стане член на царското семейство и Божие дете. Такава личност е духовно мъртва, защото не възприема в житейския си път примерът на живот, предоставен от Христа. Тя не се хваща за силната десница, подадена от небето, посредством която може да стане победител.
  Никой не може да занесе в небето своите естествени и създадени чети на характера. Онзи, който е останал с тях през време на целия свой период на изпитание и проверка е представял погрешно Христа, като действал според принципи, които Бог не може да одобри. Принципите на духовния живот остават неразбрани от хората, които познават истината, но не я прилагат на дело.
  Господ ни призовава към реформиране - ясно и отчетливо реформиране Онези, в чиито сърца обитава Христос ще разкрият Неговото присъствие в отношението си към ближните. Но принципите на някои са изкривявани толкова продължително време, че вече са изгубили способност да виждат целта, затова рядко я постигат. Как може да се поправи това? Само като внимаваме на Христовата молитва: “Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина. Както Ти изпрати Мен на света, така и Аз ги изпращам в света и заради тях Аз освещавам Себе си, за да могат и те да бъдат осветени от истината” /Йоан 17:17-19/. Няма обиколен път, по който да се осъществи работата на освещаването.

  comments

  Искам да получавам новини от този сайт

  Име:

  Email:

  You are here