Bulgarian English German Russian Spanish
БиблияБг.ком
Търсене само в:

Ключова дума прощение

Общо 16 резултата са открити.

1. Невинен до доказване на противното
(Статии/Информативни статии)
... са невинни или виновни? И какво означава това за възрастните, без значение да ли са или не са християни? Дали живеят постоянно в състояние на грях, в постоянна нужда от прощение за постоянния грях на едно ...
2. 7. Изповед и прощение
(Учения/Библейски наръчник)
... 1 Йоан 1:9    Той ни прощава и очиства от всяка неправда. Ис.44:22    Той прикрива нашите прегрешения като с гъст облак. Ис.43:25    Бог няма да си спомни никога вече нашите грехове. Пс.32:1    Опрощението ...
3. Лек за вината и унинието
(Статии/Утринни вдъхновения)
(Mat 18:12) Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не остава ли деветдесетте и девет, и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се? (Mat 18:13) И като я намери, ...
4. Пълно и безкористно прощение
(Статии/Утринни вдъхновения)
... и грехове... Христос носи нашите грехове, Той е Който непрекъснато опрощава беззаконие и грях. Милостта, прощението и дълготърпението са сияйната слава на Неговият Характер. Когато Мойсей се помоли на ...
5. Радостни, а не мрачни
(Статии/Утринни вдъхновения)
... Религията на нашият Спасител означава много повече от прощението на греховете. Тя е отнемането на нашите грехове и запълването на мястото им със Святия Дух. Тази религия е Божествено осветление и радост ...
6. Светлината срещу мрака
(Статии/Утринни вдъхновения)
... опрощение. Това прави съпротивата на сатана по-яростна. Той се изпречва срещу каещата се, вярвяща душа и Христа. Дяволът с всички средства се стреми да смрази в мрачната си сянка вярата на молещия се и ...
7. 1.Защо вярвам в Бога?
(Учения/Кратък библейски курс)
... справедливост, да ни даде принципи на живот, които да не се променят от превратностите на живота. А когато сме виновни, да ни даде прощение и мир, да свали товара на вината и успокои съвестта. 4. Да удовлетвори ...
8. 32. Молитвата
(Учения/Основни учения на Библията)
... за прощение на греховете и т.н. Има обаче някои условия, които трябва да спазваме, за да бъдат молитвите ни чути и отговорени. Първото условие е вярата - Марко 11:22-24: „А Исус отговори: Имайте вяра в ...
9. 30. Библейското кръщение
(Учения/Основни учения на Библията)
... Второ - Деян.2:38: “А Петър им рече: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в Името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух”. Кандидатът за кръщение трябва да се ...
10. 29. Здравословен живот
(Учения/Основни учения на Библията)
... на олтаря за душите си... Затова казах на израиляните: ни един човек от вас да не яде кръв.” Кръвта беше главен жертвен елемент, с нея ставаше омилостивение и прощение на греховете по силата на живота. ...
11. 23.Най-удивителното пророчество
(Учения/Основни учения на Библията)
... поканен да се събере около светилището и всички да смирят сърцата си пред Бога, за да получат прощение на греховете си и да не бъдат отстранени от църквата. Нека направим сега паралел с Христовата служба ...
12. 22.Разследващ съд
(Учения/Основни учения на Библията)
... Мария, майката на Исус, беше най-благочестивата жена в Израил и чрез нея стана въплощението на Божия Син. Но не бива да я обожаваме, защото и тя наравно с всички хора се нуждае от прощението и ходатайството ...
13. 21.Светилище и свещенство
(Учения/Основни учения на Библията)
... за да получим богатите благословения - прощение, сила и благодат за един възвишен духовен живот.  ...
14. 10.Най - важният въпрос
(Учения/Основни учения на Библията)
... другите апостоли: Какво да сторим, братя? А Петър им рече: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.” Убедени в своя ...
15. 9.Спасителният план
(Учения/Основни учения на Библията)
... ти!” (Деян.16:29-31). Чрез вяра и искрено предаване на Исуса получаваме прощение на миналите си грехове и всекидневна сила и благодат за освобождаване от наследени и придобити влечения към злото. Ето помощта ...
16. Посвещение
(Некатегоризирани статии)
... новорождението Бог ни дава истинска победа над греха и прощение за нашите минали грехове, чрез които сме наскърбявали Него и Неговите скъпоценни деца. Всички тези знания с които разполагам реших да събера ...

Искам да получавам новини от този сайт

Име:

Email:

В момента има 107 посетителя в сайта
You are here