Bulgarian English German Russian Spanish
БиблияБг.ком
Търсене само в:

Ключова дума светият

Общо 10 резултата са открити.

1. Невинен до доказване на противното
(Статии/Информативни статии)
... ни даде това, от което се нуждаем. Но има една важна разлика между Христос и всички други човешки същества. Бог казва на Мария: „Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, ...
2. Светият Дух - верен водач
(Статии/Утринни вдъхновения)
" Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. 8. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, ...
3. 4.Божеството
(Учения/Кратък библейски курс)
... като Аз Съм (Йоан 8:58), името, изговорено по времето на Мойсея (Изх. 4:14). "Аз и Отец сме едно" (Йоан 10:30). В Него обитава съвършената пълнота на Божеството" (Евр. 1:3). 2. Светият Дух е личност ...
4. 38. Светият Дух
(Учения/Основни учения на Библията)
В настоящата глава ще се спрем по-подробно на разностранната дейност и функция на Светия Дух. Преди всичко трябва да отбележим, че най-скъпият дар на небето за човечеството, след Христос, е Светият ...
5. 37. Божието триединство
(Учения/Основни учения на Библията)
... Божият Син, се кръщава и се моли на Отца. Отец заявява, че това е Неговият възлюбен Син и Светият Дух, под формата на светлинен гълъб, трепти над главата на Сина. Констатираме пълна съгласуваност в действията ...
6. 22.Разследващ съд
(Учения/Основни учения на Библията)
... неправда, нека върши и за напред неправда, и който е нечист нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда и светият нека бъде и за напред свят.” Този текст показва, че решенията ...
7. 21.Светилище и свещенство
(Учения/Основни учения на Библията)
... - Евр.9:8-10: “С това Светият Дух показваше, че пътят за светилището не е бил открит докато е стояла първата скиния, която е образ на сегашното време съгласно с което се принасят дарове и жертви... плътски ...
8. 18.Ад, пъкъл и рай
(Учения/Основни учения на Библията)
... да види изтление.” ( Пс.16:10 ). “Защото Давид казва за Него: ...Винаги гледах Господа пред себе си ...защото няма да оставиш душата ми в ада, нито ще допуснеш Твоят Светият да види изтление.” (Деян.2:25-27). ...
9. 4.Бъдещето на света
(Учения/Основни учения на Библията)
... Господ, светият на Израиля и неговият Създател: Допитвай се до Мене за бъдещето...” Ис.45:11. “Помнете предишните неща от древността; защото Аз съм Бог и няма друг... Който от началото изявявам края, ...
10. Встъпително Видение Глава 1
(Откровението на Йоан/Тълкувание на Откровението)
... от които се измолва милост и мир за църквата. Върху интересната тема за „седемте духове” Томисон казва: „Това значи, от Светият Дух, наречен „седемте духове”, защото седем е едно свято и съвършено число. ...

Искам да получавам новини от този сайт

Име:

Email:

В момента има 61 посетителя в сайта
You are here